FAQ General

Защитени ли са данните ми?

 

Разбира се!

Дневникът е регистрирано медицинско изделие и е разработено в съответствие със стандартите ISO 13485. Освен това, то разполага с CE маркировка и е регистрирано от Администрацията по храните и лекарствата (FDA) в САЩ. Затова то отговаря на най-високите стандарти за защита и безопасност. Ние спазваме изискванията на закон за здравните застраховки (HIPAA) на САЩ и вашите данни ще бъдат третирани съобразно на това.

В центровете за данни има дори въоръжена охрана. Това е истината.

Подаване на заявка