FAQs Дневник

Как работи прогнозният HbA1c?

 


Как приложението изчислява моя прогнозен HbA1c?


Първо, приложението проверява дали сте регистрирали 21 стойности на кръвната захар през изминалите 7 дни (включително в текущия ден). Ако това е изпълнено, то проверява дали сте регистрирали стойности поне в 4 от 7-те дни. Това е важно, защото в противен случай човек би могъл да регистрира 21 стойности само за 1 ден и да получи прогнозна стойност, която най-вероятно е далеч от лабораторния резултат.
Ако двата критерия по-горе са изпълнени, приложението взема средната величина на стойностите на кръвната Ви захар, поставя я във формула и изчислява Вашия прогнозен HbA1c. Не е нужно да правите изчисления, приложението прави всичко вместо вас!

 

Кои данни се вземат под внимание?


Прогнозният HbA1c се изчислява, като се използват вашите регистрирани стойности на кръвната захар (не от ННГ или данните от сензора). Ако имате 21 стойности на кръвната захар, регистрирани поне в 4 от изминалите 7 дни (включително в текущия ден), тогава приложението може да вземе под внимание и данните от изминалите 90 дни. Приложението преглежда вашите данни за изминалите дни, докато не открие пропуск в тях. Пропуск в данните ви означава, че е имало повече от 2 последователни дни, в които не сте регистрирали никакви стойности на кръвната захар. Ако се открие такъв пропуск, не се вземат под внимание никакви допълнителни стойности.

 

Защо не се показва моят прогнозен HbA1c?


Без достатъчно данни не може да се изчисли и покаже прогнозна стойност. Тогава се изписва „-”. Ако докоснете полето за прогнозния HbA1c на началния екран, ще видите подробно обяснение с информация за напредъка, който вече сте постигнали. Продължавайте да вкарвате стойностите на кръвната захар във вашия дневник и веднага ще получите вашия прогнозен HbA1c.

Възможно е вашият HbA1c да изчезне на следващия ден. Това се случва, защото приложението винаги преглежда изминалите 7 дни, включително текущия ден, и проверява дали имате 21 стойности на кръвната захар, регистрирани поне в 4 от тези 7 дни. Може да се случи така, че вчера тези критерии са били изпълнени, но днес не са. Просто продължавайте да регистрирате стойности и ще се върне :)

 

Как мога да направя изчислението по-точно?


Показаният в приложението HbA1c е прогнозна стойност. Тази стойност може да се различава от вашия лабораторен резултат и не го замества. Но има някои неща, които можете да направите, за да бъде изчислението максимално точно. Както винаги, измервайте толкова често, колкото можете. Да, досадно е, и понякога е като „трън в гащите" или в пръста, но ви помага да получите по-ясна картина на кръвната си захар. Друго нещо, което можете да направите, за да получите по-точно изчисление, е да измервате по различно време през деня, например: сутрин, обед и вечер.

 

Защо моят HbA1c не се променя??


Стойността не се променя с всяка нова стойност на кръвната захар, която въвеждате в приложението. Вашите стойности на кръвната захар може да са толкова стабилни, че новата стойност просто не оказва влияние на изчислението.

 

Какво означава цветовото кодиране на иконата?


Има три различни диапазона за HbA1c. Ако имате много добър прогнозен HbA1c, което означава стойност под или равна на 6,5 % или 47,5 mmol/mol, тогава иконата на HbA1c ще се покаже в зелено. Ако вашият прогнозен HbA1c е на средно ниво, което означава стойност между > 6,5 % и 7,5 % или > 47,5 mmol/mol и 58,5 mmol/mol, тогава иконата на HbA1c ще се появи в оранжево. И ако вашият прогнозен HbA1c иска да ви каже, че вашата терапия за диабет изисква специално внимание, което означава, че стойността ви е по-висока от 7,5 % или 58,5 mmol/mol, тогава иконата на HbA1c ще се покаже в червено.

Подаване на заявка