FAQ General

Какво представлява базалната доза?

 

Представете си, че в черния дроб се отделя около 2 mg/kg глюкоза в минута на човек. Това съответства на количество за деня от около 200 g глюкоза за човек с тегло 70 kg. Това си е доста.
Затова инсулинът, от който се нуждаете за храна, за да се осигури глюкоза за вашите клетки, е и за глюкозата, отделяна в черния ви дроб. Като се има предвид, че това отделяне в черния дроб е редовно, е необходимо както базално, така и непрекъснато доставяне на инсулин. Като потребител на инсулинова помпа, вие получавате предварително зададено количество инсулин, което помпата бавно доставя в малки количества.
Това непрекъснато доставяне на инсулин за глюкозата в черния ви дроб се нарича базална доза.

Подаване на заявка