FAQ General

Има ли различни източници, експерти и организации, които са взети предвид при разработването на приложението и неговото съдържание? Ако има такива, кои са те?

 

Приложението mySugr и неговото съдържание са разработени от квалифицирани специалисти, като е взето предвид мнението на пациентите, за да се разберат техните нужди и да се подобри използваемостта. Екипът на mySugr работи в тясно сътрудничество с медицински консултативни съвети, с ключови лидери, формиращи общественото мнение, както и с медицински експерти, за да разработи медицинското съдържание на приложението. Освен това mySugr е разработено в съответствие със стандарта IEC 62366-1 (прилагане на инженеринг на използваемост към медицинските изделия).

Подаване на заявка