FAQ Deník

Jak funguje odhad HbA1c?

 

Jak aplikace vypočítá můj odhad HbA1c?


Nejprve aplikace zkontroluje, zda jste za posledních 7 dní (včetně aktuálního dne) zaznamenali 21 hodnot glykémie. Pokud ano, zkontroluje, zda jste tyto hodnoty zaznamenali alespoň ve 4 ze 7 dnů. To je důležité, protože jinak by bylo možné zaznamenat 21 hodnot za pouhý 1 den a získat odhad, který by se s největší pravděpodobností velmi lišil od laboratorního výsledku.
Pokud jsou splněna obě výše uvedená kritéria, aplikace vezme průměr vašich hodnot glykémie, vloží jej do vzorce a vypočítá váš odhad HbA1c. Nemusíte počítat žádné hodnoty, aplikace to udělá za vás!

 

Jaká data se berou v úvahu?


Odhad HbA1c se počítá z vašich zaznamenaných hodnot glykémie (nikoli CGM nebo údajů ze senzoru). Pokud máte alespoň za 4 z posledních 7 dnů (včetně aktuálního dne) zaznamenáno 21 hodnot glykémie, aplikace dokáže rovněž zohlednit data za posledních 90 dní. Aplikace zkoumá vaše minulá data, dokud v nich nezjistí „mezeru“. Mezera ve vašich datech znamená, že existují více než 2 dny v řadě, kdy jste nezaznamenali žádné hodnoty glykémie. Pokud je zjištěna mezera, nejsou brány v úvahu žádné další hodnoty.

 

Proč se nezobrazuje můj odhad HbA1c?


Odhad nelze vypočítat a zobrazit bez dostatečných údajů. V tomto případě se zobrazí „-“. Pokud na domovské obrazovce klepnete na pole Odhad HbA1c, zobrazí se podrobné vysvětlení s informacemi, jak velkého pokroku jste již dosáhli. Pokračujte v přidávání hodnot glykémie do svého deníku a svůj odhad HbA1c budete mít velmi brzy.

Může se stát, že vaše hodnota HbA1c najednou zmizí. Je tomu tak proto, že se aplikace vždy dívá zpět na posledních 7 dní, včetně aktuálního dne, a kontroluje, zda máte alespoň ve 4 z těchto 7 dnů zaregistrováno 21 hodnot glykémie. Může se stát, že včera byla tato kritéria splněna, ale dnes nejsou. Pokračujte v registraci hodnot a HbA1c se vrátí :)

 

Jak mohu zpřesnit odhad?


HbA1c zobrazený v aplikaci je odhadem. Může se lišit od vašeho laboratorního výsledku a nenahrazuje jej. Existují však věci, které můžete udělat, aby tato hodnota byla co nejpřesnější. Jako vždy měřte co nejčastěji. Ano, je to nepříjemné a někdy i bolestivé, ale pomůže vám to získat jasnější obraz o vaší glykémii. Další věc, kterou můžete udělat pro získání přesnějšího odhadu, je měření v různých časech během dne, například: ráno, v poledne a při večeři.

 

Proč se moje HbA1c nemění??


Hodnota se nemění s každou novou hodnotou glykémie, kterou zadáte do aplikace. Je možné, že vaše hodnoty jsou tak stabilní, že nová hodnota jednoduše neovlivní váš odhad.

 

Co znamená barevné odlišení ikony?


Pro HbA1c existují tři různé rozsahy. Pokud máte velmi dobrý odhad HbA1c, což znamená menší nebo rovný 6,5 % nebo 47,5 mmol/mol, pak se ikona widgetu HbA1c zobrazí zeleně. Pokud je váš odhad HbA1c střední, což znamená mezi > 6,5 % a 7,5 % nebo > 47,5 mmol/mol a 58,5 mmol/mol, pak se ikona widgetu HbA1c zobrazí oranžově. A pokud vám váš odhad HbA1c naznačí, že vaše léčba diabetu potřebuje více pozornosti, což znamená, že vaše hodnota je vyšší než 7,5 % nebo 58,5 mmol/mol, ikona složky HbA1c se zobrazí červeně.

Odeslat požadavek