FAQ Deník

Vysvětlení zprávy v PDF

 

Zprávy v PDF se mohou na první pohled jevit jako příliš složité – je tam tolik čísel, řádků a barev! Může vám z nich určitě jít hlava kolem. Chceme vám pomoci lépe pochopit zprávy v PDF! Podívejme se na to!

 

První strana:

Na začátku zprávy je strana, kde je uveden přehled celého období vybraného pro zprávu – buď dva týdny nebo 3 měsíce.

Nejdříve uvidíte data zprávy – to je velmi užitečné pro kontext!
Nachází se zde také panel s přehledem, který obsahuje některé informace. Panel vám říká následující:

 • Odhadovaná hodnota HbA1c pro týden – vzhledem k tomu, že se může v průběhu času měnit vaše glykémie, odhadovaná hodnota HbA1c za týden může pomoci identifikovat týdny, které jsou trochu „mimo“. Pokud děláte postupné změny ke zlepšení kontroly, uvidíte také pokrok, kterého dosahujete! *Počítá se pouze z ručně přidaných nebo importovaných hodnot glykémie
 • Průměrná glykémie za týden
 • Směrodatná odchylka za týden (jaká část glykémie se pohybovala nad a jaká pod průměrnou hodnotou, tzv. faktor „výkyvu“)
 • Doba aktivity za týden
 • Procento hypoglykémií – počet záznamů glykémie pod cílovým rozmezím
 • Procento hyperglykémií – počet záznamů glykémie nad cílovým rozmezím

Budete-li potřebovat pomoc s úpravou cílového rozmezí v aplikaci tak, aby odpovídalo doporučením vašeho lékaře, obraťte se na nás e-mailem na adresu support@mysugr.com.

Horní panel

V horní části zprávy se nachází panel s množstvím informací za celý týden. (Na každé straně jsou data za jeden týden) Na panelu jsou uvedeny následující informace:

 • Týden roku a data během příslušného týdne.
 • Poměr bolus / bazální dávka v jednotkách – tato hodnota může pomoci vašemu lékaři zjistit situace, kdy je třeba upravit vaše dávky inzulínu
 • Odhadovaná hodnota HbA1c za týden – vzhledem k tomu, že se může v průběhu času měnit vaše glykémie, odhadovaná hodnota HbA1c pro týden může pomoci identifikovat týdny, které jsou trochu „mimo“. Pokud děláte postupné změny ke zlepšení kontroly, uvidíte také pokrok, kterého dosahujete! *Počítá se pouze z ručně přidaných nebo importovaných hodnot glykémie
 • Průměrná glykémie za týden
 • Směrodatná odchylka za týden (jaká část glykémie se pohybovala nad a jaká pod průměrnou hodnotou, tzv. faktor „výkyvu“)
 • Doba aktivity za týden
 • Procento hypoglykémií – počet záznamů glykémie pod cílovým rozmezím
 • Procento hyperglykémií – počet záznamů glykémie nad cílovým rozmezím

 

Nyní se přesuňme na graf!

Zpráva je rozdělena na jeden řádek pro každý den, přičemž hodiny dne jsou zobrazeny ve formátu jednotlivých sloupců, podobně jako v tabulce aplikace Excel.

Vlevo uvidíte legendu toho, co je uvedeno na každém řádku: bazální dávka, bolus, glykémie, sacharidydoba aktivity.

Bazální dávky: Pokud byly do aplikace zadány bazální dávky pro uživatele pump, jsou rozděleny v horní části dne pro každou hodinu. Používáte-li pero, vaše bazální (dlouhodobě působící) dávka je zaznamenána v hodině, kdy jste užili a zaregistrovali dávku.

Bolusy (inzulín podaný za jídlo nebo jako korekce) se zobrazují jako druhé na řádku dne.

Hodnoty glykémie se zobrazují na třetím řádku.

Na čtvrtém řádku se zobrazují zadané sacharidy.

Doba aktivity zadaná buď z aplikace Apple Health nebo zaznamenaná ručně do aplikace je uvedena na pátém řádku.

Na pravé straně denního grafu se zobrazuje součet záznamů pro sacharidy a inzulín (rovněž jako přehled procentuálních hodnot poměru bolusu k bazálnímu inzulínu), průměrná hodnota glykémie za den a celková doba aktivity.


Čáry v grafu:

Graf rovněž obsahuje některé velmi důležité čáry, které vám vizuálně pomohou pochopit, co vám říkají data. Mají šedou, červenou a fialovou barvu.

Šedé čáry spojují hodnoty glykémie a vizuálně znázorňují vývoj hodnot glykémie během dne. Máte-li pouze ručně zadané hodnoty glykémie, čára bude propojovat pouze jednotlivé záznamy. Pokud máte data Dexcom importovaná prostřednictvím aplikace Apple Health, budou se data CGM zobrazovat jako šedá tečkovaná čára.

Jestliže vaše glykémie překročí vaše cílové rozmezí pro den nebo pod něj klesne, uvidíte oblast s červeným šrafováním. Toto šrafování znázorňuje dobu, kterou jste během dne strávili mimo své cílové rozmezí, a pomůže vám při vyhledávání problémových oblastí, zejména pokud se vyskytují každý den ve stejnou dobu.

Pokud se u hodnoty glykémie obrazuje malý kroužek s čárou, která jím diagonálně prochází, znamená to, že se jedná o průměr ze dvou nebo více hodnot glykémie zadaných během stejné hodiny daného dne. Přehled těchto hodnot je uveden v poznámkách pod denním grafem.

Je-li u hodnoty glykémie nebo sacharidů uvedeno vpravo nahoře (tj. jako horní index) malé číslo, znamená to, že jste přidali značku (např. mléčné výrobky, luštěniny, škrob atd.) nebo poznámku (toust s hráškem, mléko), která vám pomůže uvést konkrétní záznam do většího kontextu.

A to je vše!

Ukažte při další návštěvě svému lékaři nebo poradci cukrovkáře, jak jste se naučili číst zprávu! Pokud budete mít další dotazy, kontaktujte nás!

 

Odeslat požadavek