FAQ Bolusový kalkulátor

Co je bolusový kalkulátor

 

Bolusový kalkulátor pomáhá při výpočtu správného množství inzulínu pro vaše jídla a korekce vysokých hodnot glykémie.

 

Jak se nastavuje bolusový kalkulátor?

 

manuals_001_OpenNewEntry.png

 

Nejdříve otevřete obrazovku nového záznamu v deníku mySugr klepnutím na tlačítko „+“.

 

manuals_002_Calculate.png

 

Importujte nebo ručně zadejte svoji hodnotu glykémie a/nebo hodnotu sacharidů a klepněte na tlačítko „Vypočítat“ v poli Bolusový kalkulátor.

Pro každý importovaný bolus existuje nový záznam „Inzulín (bolus)“ s datem, časem a počtem podaných jednotek. Počet jednotek se zobrazuje na dlaždici, jak je znázorněno níže.

 

Na některých místech vás při prvním použití bolusového kalkulátoru mySugr požádáme o jeho odemknutí zadáním aktivačního kódu, který vám poskytne profesionální zdravotník.

 

manuals_003_ActivationCode.png

 

manuals_004_Unlock.png

 

Pokud nebudete požádáni o zadání aktivačního kódu, budete moci pokračovat k nastavení bolusového kalkulátoru mySugr

Chcete-li použít Bolusový kalkulátor, musíte v telefonu nastavit přístupový kód, dotekový identifikátor nebo identifikátor obličeje, abyste zajistili, že konfigurovat nebo měnit nastavení můžete pouze vy. Dříve, než budete moci získat jakékoli doporučení bolusu, položíme vám několik otázek o vašich individuálních nastaveních.

 

Důležité definice a výchozí hodnoty

 • Aktivní inzulín: Inzulín, který je aktuálně v těle pacienta a působí na snížení hladiny glykémie. Toto množství nezahrnuje inzulín, který je nutný k pokrytí příjmu sacharidů. Nezahrnuje rovněž bazální inzulín.
 • Cílové rozmezí: Horní a spodní hladina glykémie, která je přijatelná nalačno nebo před jídlem (výchozí hodnota: 80–130 mg/dL nebo 4,4–7,2 mmol/L).
 • Hypoglykémie: Nastavení, pod kterým je hladina glykémie považována za hypoglykemickou (výchozí hodnota: 70 mg/dL nebo 3,9 mmol/L). V této situaci se zobrazí výzva s doporučením, abyste zkonzumovali odpovídající množství sacharidů.
 • Zpoždění: Očekávaný čas, který uplyne před tím, než začne inzulín snižovat hladinu glykémie v těle (výchozí hodnota: 60 minut).
 • Doba účinku: Celková doba, po kterou se očekává účinnost inzulínu při snižování glykémie (výchozí hodnota: 4 hodiny a 30 minut).
 • Maximální bolus: Maximální množství inzulínu podaného najednou. Toto nastavení je bezpečnostní opatření proti neúmyslnému podání velkých bolusů, které vás požádá o dodatečné potvrzení (výchozí hodnota: 25 U).
 • Přírůstky inzulínu: Hodnota vyjádřená v jednotkách (U), obvykle 0,1 U, 0,5 U nebo 1 U, o kterou bude upravena dávka inzulínu (výchozí hodnota: 1 U).
 • Nárůst po jídle: Maximální nárůst hladiny glykémie, který lze tolerovat po jídle, aniž by bylo nutné podat další korekční bolus (výchozí hodnota: 75 mg/dL nebo 4,2 mmol/L).
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tato nastavení určují způsob výpočtu dávky inzulínu a je proto velice důležité, aby byla správná. Nastavení nevolte bez konzultace s vaším lékařem nebo profesionálním zdravotníkem.
 • Chcete-li zajistit, aby nastavení Bolusového kalkulátoru mySugr odpovídala vaší léčbě diabetu, je nezbytné, abyste je každé tři měsíce kontrolovali.

Časově závislé nastavení

 • Aktivní inzulín: Inzulín, který je aktuálně v těle pacienta a působí na snížení hladiny glykémie. Toto množství nezahrnuje inzulín, který je nutný k pokrytí příjmu sacharidů. Nezahrnuje rovněž bazální inzulín.
 • Zadání nastavení podle časového období:

 

manuals_007a_TimeDependent_iOS.png

 • v průběhu nastavení vyberte možnost „časově závislé“ (iOS)

 

manuals_007b_TimeDependent_android.png

 • nebo povolte možnost „časově závislé nastavení“ (Android),
 • vyberte časové období a zadejte/upravte odpovídající hodnotu,
 • zopakujte pro každé ovlivněné časové období, protože každé období končí tam, kde další období začíná.

Odeslat požadavek