Dagbog

Forklaring af PDF-rapporten


PDF-rapporterne kan til at starte med se ud til at være svære at overskue -- så mange tal og linjer og farver! Det kan helt sikkert være overvældende. Vi vil derfor gerne hjælpe dig med bedre at forstå PDF-rapporterne! Så lad os se på det!

Den første side:

Øverst i rapporten er der en side, der giver dig et overblik over hele den periode, du har valgt til rapporten – enten to uger eller tre måneder.

Det første, du ser, er datoerne for rapporten – super nyttigt mht. kontekst!
Der er også et oversigtspanel med oplysninger. Her er, hvad du kan se på dette panel:

 • Anslået HbA1c for ugen – da dit blodsukker kan ændre sig med tiden, kan visningen af et anslået HbA1c for ugen hjælpe dig med en bedre forståelse af de uger, der føles lidt “skæve”. Hvis du foretager gradvise ændringer for at forbedre din kontrol, vil du samtidigt også kunne se de fremskridt, du gør! *Dette beregnes kun ud fra manuelt tilføjede eller importerede blodsukkerværdier
 • Gennemsnitligt blodsukker (BS) for ugen
 • Standardafvigelse for ugen (hvor meget blodsukker har været over eller under dit gennemsnitlige blodsukker -- “sving”-faktoren)
 • Aktivitetstid for ugen
 • Procentdelen af hypo-forekomster – antallet af blodsukkerregistreringer under dit målområde
 • Procentdelen af hyper-forekomster – antallet af blodsukkerregistreringer over dit målområde

Hvis du har brug for hjælp til at justere dit målområde i appen, så det passer til din læges anbefalinger, kan du skrive til os på support@mysugr.com.

Det øverste panel


Øverst i rapporten er der et panel med en masse oplysninger for hele ugen. (Der er én uges data pr. side) Her er, hvad du kan se på dette panel:

 • Ugen på året og datoerne for den pågældende uge.
 • Bolus/basal-forhold i enheder – dette kan hjælpe din læge med at se, hvornår dine insulindoser skal ændres
 • Anslået HbA1c for ugen – da dit blodsukker kan ændre sig med tiden, kan visningen af et anslået HbA1c for ugen hjælpe dig med en bedre forståelse af de uger, der føles lidt “skæve”. Hvis du foretager gradvise ændringer for at forbedre din kontrol, vil du samtidigt også kunne se de fremskridt, du gør! *Dette beregnes kun ud fra manuelt tilføjede eller importerede blodsukkerværdier
 • Gennemsnitligt blodsukker (BS) for ugen
 • Standardafvigelse for ugen (hvor meget blodsukker har været over eller under dit gennemsnitlige blodsukker -- “sving”-faktoren)
 • Aktivitetstid for ugen
 • Procentdel af hypo-forekomster – antallet af blodsukkerregistreringer under dit målområde
 • Procentdel af hyper-forekomster – antallet af blodsukkerregistreringer over dit målområde

Lad os nu gå videre til grafen!

Rapporten er inddelt i én linje pr. dag, og timerne for dagen vises i et format med kolonner – på samme måde som et Excel.-ark.

Til venstre kan du se en forklaring på, hvad hver linje indeholder: Basal, bolus, BS, kulhydrat og aktivitetstid.

Basalrater: Hvis der er angivet basalrater for pumpebrugere i appen, er de inddelt over dagen for hver time. Hvis du bruger penbehandling, er din basaldosis (langtidsvirkende) angivet på den time, hvor du tog og logførte dosen.

Boli (insulin, der tages for mad eller korrektioner) vises som nummer to på den daglige linje.

De angivne værdier for BS (blodsukker) vises på den tredje linje.

De angivne kulhydrater vises på den fjerde linje.

Den aktivitetstid, du har angivet fra enten Apple Sundhed eller logført manuelt i appen, vises på den femte linje.

På højre side af den daglige graf, vises summen for angivelser for kulhydrater og insulin (samt procentvis inddeling for bolus- ift. basalinsulin) og det gennemsnitlige blodsukker for dagen sammen med det samlede antal for aktivitetstid.


Linjer i grafen:

Grafen indeholder også nogle vigtige linjer, der samtidigt hjælper dig med visuelt at se forbindelsen mellem, hvad dataene fortæller dig. De er grå, røde og lilla.

Grå linjer angiver forbindelsen mellem blodsukkerværdierne som en visuel repræsentation af, hvordan dine blodsukkerværdier er i løbet af dagen. Hvis du kun har manuelt angivne blodsukkermålinger, er linjen kun forbundet mellem hver angivelse. Hvis du har Dexcom-data, der er importeret via Apple Sundhed, vises CGM-dataene som en grå stiplet linje.

Hvis dit blodsukker stiger til over eller falder til under dit målområde for dagen, kan du evt. få vist et nedtonet rødt område. Denne nedtoning bruges som en visuel angivelse af den tid, der er brugt over dit målområde for dagen, og for at hjælpe dig med at opdage problemområder, primært hvis denne forekommer på samme tid hver dag.

Hvis der vises en lille cirkel med en diagonal streg igennem den for dit BS-tal, betyder det, at det er gennemsnittet af to eller flere blodsukkerværdier, der er angivet i det samme time på dagen. Du kan se en inddeling af sådanne tal i noterne under den daglige graf.

Hvis der er angivet et mindre tal for dit BS- eller kulhydrattal som hævet til højre (kaldet hævet skrift), betyder det, at du har tilføjet et tag (f.eks. mejeriprodukt, bælgfrugter, stivelse osv.) eller en note (toast med ærter, mælk) som en hjælp til at give dig mere kontekst for den pågældende angivelse.

Og det er det!

Vis din læge eller diætist dine nye ekspertevner til at aflæse rapporten ved dit næste besøg hos dem! Og sig til, hvis du har flere spørgsmål til os!

 

Indsend en anmodning