Dagbog

Hvorfor kræver I aktivering af lokationstjenester ved pardannelse?

 

Det kan virke lidt underligt, at vi beder om dette, men kort fortalt, så vil vi ikke modtage oplysninger, som vi ikke har fået tilladelse til at modtage. 

 

Vores databeskyttelsesansvarlige har undersøgt dette, og vi har således fundet ud af følgende:
Google har besluttet KUN at tillade scanning efter og pardannelse med Bluetooth LE-enheder, hvis der er givet “adgang med lokationstilladelse”. Deres forklaring på dette er, at scanning efter og pardannelse af Bluetooth-enheder, kan vise lokations-beacons for Bluetooth-lavenergi (LE) og dermed afsløre brugerens placering for scanningsappen.
(Dokumenteret her https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth-le)

 

Ved at kræve, at der anmodes om denne tilladelse, har brugeren af en Android-mobiltelefon mulighed for at blive opmærksom på den mulige eksponering. Så enhver app (som mySugr), der implementerer forbindelsen til en Bluetooth LE-enhed (f.eks. et blodsukkerapparat), skal give sin tilladelse til “adgang med lokationstilladelse” som en af de påkrævede tilladelser.

 

Så for gennemsigtighedens skyld og for at leve op til de tekniske krav, beder vi dig om at give din tilladelse. Selvom det er yderst usandsynligt, at vi kommer til at modtage nogen former for lokationsdata, selvom der er en meget lille mulighed for dette, er vi nødt til at bede om denne tilladelse ifm. pardannelsesprocessen. Du kan deaktivere dette, når pardannelsen er fuldført. 

Indsend en anmodning