Support

Miten lisään rasva-proteiini yksiköt parhaiten mySugr-sovellukseen?

Rasva-proteiini yksikköjä ei ole tähän mennessä käytetty yleisesti diabeteksen hoidossa, koska ne ovat hankalasti laskettavissa eikä monilla usein ole tarkkoja tietoja laskuja varten. Jos käytät rasva-proteiini yksikköjä ahkerasti, suosittelemme, että lisäät ne sovellukseen yksinkertaisesti kommentteina, jotka näkyvät raporteissa.

.