FAQ Yleistä

Mikä basaaliannostus on?

Kuvittele, että maksasi vapauttaa joka minuutti n. 2 mg sokeria painokiloa kohti. 70-kiloisen henkilön kohdalla tämä tarkoittaa n. 200 g päivittäistä sokerimäärää. Aika suuri määrä sokeria siis.
Jotta ruoasta saamasi sokeri siirtyisi solujen käyttöön, tarvitset insuliinia. Samalla tavoin tarvitset insuliinia maksasta vapautuvaa sokeria varten. Koska maksasta käytännössä vapautuu sokeria jatkuvasti, elimistö tarvitsee tasaisesti insuliinia.
Insuliinipumput on ohjelmoitu vapauttamaan tietty annos insuliinia tunnissa hitaasti pieninä määrinä. Tätä insuliiniannostusta maksasta vapautuvaa sokeria varten kutsutaan basaaliannostukseksi.

Lähetä pyyntö