Support

Hoe berekent de logboek app mijn Hba1C?

Makkie!

 

Jouw gelogde informatie wordt gebruikt om je Hba1C te schatten.
Jij hoeft zelfs geen extra cijfers in te geven. Wij doen alles voor jou (samen met gemiddelde waarden en gemiddelde standaard afwijking) in het mySugr logboek.

 

Voortaan kan je bovenaan rechts in je grafiek een schatting zien van je gemiddelde Hba1C - in de veronderstelling dat je voldoende glucosewaarden hebt gelogd. Hoeveel heb je er eigenlijk nodig?

 

  • een gemiddelde van 3 BG´s per dag, consistent, gedurende 7 dagen. Log je meer dan 3 dagen niet, dan moet je opnieuw beginnen.

 

Met te weinig data kan een gemiddelde Hba1C niet worden weergegeven. De vooruitgangsbalken rond de cirkel worden gevuld naarmate je meer BG´s logt. Blijf loggen en je krijgt in geen tijd een schatting van je Hba1C.


Maar vergeet niet dat deze schatting kan afwijken van de labo resultaten. Hoe meer waarden je logt, hoe accurater mySugr logboek een schatting kan maken.

.