Support

Wat is de AVG?

AVG staat voor "Algemene verordening gegevensbescherming". Dit is een nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming, die alle nationale wetten omtrent gegevensbescherming binnen de EU gelijkstelt. De wet biedt je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Indien je meer over de AVG wilt weten, kan je onze blog over de AVG raadplegen.

.