Support

Hoe breng ik gegevens van mijn Accu-Chek® Instant-meter over naar mySugr?

Heel gemakkelijk!

* Is Bluetooth op je iPhone ingeschakeld? Zo niet, schakel Bluetooth in.
* Open de mySugr App and ga naar ”Verbindingen” in het zijmenu.
* Selecteer de Accu-Chek Instant-meter˽en activeer deze.
* Zet je meter uit.
* Druk lang (circa 3 seconden) op de knop tot het Bluetooth koppelingssymbool wordt weergegeven
* Wacht tot een koppelingsmelding op je smartphone wordt weergegeven (pop-upmelding of berichtencentrum).
* Voer de PIN-code in (deze vindt je aan de achterkant van je meter)
* Koppeling en activatie waren succesvol - Je meter is nu verbonden met de mySugr App!
* Je kunt via het zijmenu terugkeren naar het mySugr˽startscherm.

.