Support

Hva er mySugr quiz?

MySugr quiz er for vaskeegte diabetesnerds som har lyst å bli utfordret. Emner som fakta, insulin, kost, blodsukker, karbohydrater og mer venter på deg.

.