Support

Blir data mine synkronisert mellom mySugr Scanner og mySugr Dagboka?

Ja! Hvis du også bruker mySugr Dagboka, vil dine blodsukkermålinger fra mySugr Scanner automatisk bli synkronisert.

.