Support

Et rødt utropstegn dukker opp når jeg logger mengden av karbohydratene. Hva kan jeg gjøre?

Diabetes monstret er forvirret og vet ikke om du beregner maten din i karbohydrater eller brødenheter. Gå til innstillingene og velg, hvilke enheter du bruker.

.