Support

Hvordan kan jeg få tak i mySugr Scanner?

Kort og enkelt:

Få den i Apple App Store (støtter på nåværende tidspunkt iPhone 5, 5C, 5S, 6 eller 6 Plus).

.