Support

Hva er spesiell ved mySugr Junior?

MySugr Junior er en sukkerbit i hverdagen til både barn som ofte har bruk for hjelp med deres diabetes og deres foreldre fordi det gør det mulig for dem å være mer selvstendige i diabeteshverdagen. 

 

Alle innlegg som de små logger kan bli sendt direkte til deres foreldres telefon som push-melding. På denne måte har foreldrene overblikket over terapien når barnet er på skolen, idrettsstedet eller hos venner. Appen lagrer hvert eneste innlegg slik at den kan bli brukt kjempeenkelt som blodsukker-dagboka.

.