Support

Hva er mySugr kontoen?

Det er dine personlige data for å logge inn!

MySugr kontodata består av din e-postadresse og passordet ditt. Du kan registrere deg en gang og bruke din mySugr konto for alle mySugr produker. Som diabetiker må man tenke på alle slags ting... men dette er enkelt!

.