Support

Hva er basal og bolus?

Helt kort: Insulin!

Bolus er ditt hurtigtvirkende insulin, altså hva du injiserer til dine måltider eller som korrektur. Noen kaller det korttidsinsulin.
Basal er ditt annet slags insulin, din 'basis'. Det kalles også langtidsinsulin.

I pumpebehandlingen brukes bare korttidsinsulin som er levert som en bolus ved måltider og korrekturer, eller pumpet inn i små mengder i løpet av dagen og natten (kommer an på hva man innstiller på pumpen). I dette tilfelle er basal ofte omtalt som basalraten.

.