Support

Hva er den ukentlige rapporten?

Det er et personlig tilbakeblikk på din monstertemmnings-uke! Med andre ord er det en liten oppsummering av dine siste sju dager og et flygtigt blikk på hvor mange dager du nådde dine poeng-mål.

Først ser du, hvor ofte du nådde 50 poeng og temte ditt monster. Hvis du temte ditt monster 5 dager ut av de siste 7, skulle den ukentlige rapporten vise et scoreboard på "5 : 2". Ganske enkelt, sant?

Under det ser du detaljene av dine diabetesdata. Dette område er fantastisk fordi du får et hurtigt referat av hvordan de ser ut i forhold til siste ukas data, så du kan se om de ble forbedret, eller om du skulle passe på noen ting litt bedre.

Nedest kan du stalke våre muSygr-medarbeidere litt. Hvem kunne lage plukkfisk av sitt diabetesmonster best?

.