Support

Hvordan kan jeg importere mine CGM data i Dagbok-appen?

  • Bruk en computer og log inn på din mySugr-konto på https://hello.mysugr.com
  • Finn “Importer” i sidemenyen
  • Dra en .csv/txt-fil fra ditt CGM-program til upload-området
  • Dine data blir importert. Det skulle bare ta et kort øyeblikk. 


Så snart det er gjort, starter du mySugr Dagbok på din smartphone. Dine CGM-data skal dukke opp i grafikken så snart synkroniseringen er ferdig.
Ved et dobbeltklikk på grafikken vises det innstillingene til synligheten av dine CGM data, her kan du slå dem av og på.

Importere med Apple Health (bare iOS):

  • Sjekk om Apple Health er aktivert i Dagbok appen
  • Sjekk om synkroniseringen av blodsukker i Apple Health innstillingene er slått på
  • Åpn mySugr Dagboka og dine CGM data skal vises i grafikken

OBS til Dexcom Share (og nyere): Apple Health vises dine CGM verdier i appen med en forsinkelse av 3 timer. Det vises altså ikke noen live-verdier.

Det finns dessverre ingen direkt synkronisering via Dexcom apper i Dagboka til Android-brukere.


Generelt støttes det CGM systemer (Dexcom Share og nyere) bare til iOS, Freestyle Libre og Medtronic.

.