Support

Personopplysningene mine er ikke oppdaterte, men hvordan kan jeg oppdatere dem?

Hvis du mener at opplysningene dine er ufullstendige eller unøyaktige, kan du endre dem direkte i appen. Hvis du har flere spørsmål om det, kontakt oss på support@mysugr.com

.