Dagboka

Forstå PDF-rapporten


PDF-rapportene kan være mye å ta inn i starten – så mange tall, linjer og farger! Det kan virkelig være overveldende. Vi hjelper deg gjerne med å forstå PDF-rapportene bedre! La oss ta en nærmere titt!

Den første siden:

Øverst i rapporten er det en side som gir deg en oversikt over hele perioden du har valgt for rapporten – enten to uker eller tre måneder.

Først ser du datoene for rapporten, noe som er veldig nyttig for kontekst!
Det er også en oversiktslinje med litt informasjon. Dette forteller linjen deg:

 • Estimert HbA1c for uken – siden glukosen kan endre seg over tid, kan det å vise estimert HbA1c for uken hjelpe med å finjustere i de ukene du føler deg litt "utenfor". Hvis du gjør gradvise endringer for å få bedre kontroll, kan du også se fremgangen du gjør! *Dette beregnes kun fra manuelt oppførte eller importerte blodsukkerverdier
 • Gjennomsnittlig blodsukker (BS) for uken
 • Standardavvik for uken (hvor mye glukosen har gått over eller under gjennomsnittsglukose – "sving"-faktoren)
 • Tid for fysisk aktivitet for uken
 • Prosentandel for hypohendelser – antall glukoseoppføringer under målområdet
 • Prosentandel for hyperhendelser – antall glukoseoppføringer over målområdet

Hvis du trenger hjelp til å justere målområdet i appen slik at det stemmer overens med legens anbefalinger, kan du kontakte oss på support@mysugr.com.

Topplinjen

Øverst i rapporten er det en linje med mye informasjon for hele uken. (Det er én uke med data per side) Dette forteller linjen deg:

 • Uken i året, og datoer i løpet av denne uken.
 • Bolus/basalforhold i enheter – dette kan hjelpe legen din med å se når insulindosene dine må justeres
 • Estimert HbA1c for uken – siden glukosen kan endre seg over tid, kan det å vise estimert HbA1c for uken hjelpe med å finjustere i de ukene du føler deg litt "utenfor". Hvis du gjør gradvise endringer for å få bedre kontroll, kan du også se fremgangen du gjør! *Dette beregnes bare fra manuelt oppførte eller importerte blodsukkerverdier
 • Gjennomsnittlig blodsukker (BS) for uken
 • Standardavvik for uken (hvor mye glukosen har gått over eller under gjennomsnittlig glukose – "sving"-faktoren)
 • Tid for fysisk aktivitet for uken
 • Prosentandel for hypohendelser – antall glukoseoppføringer under målområdet
 • Prosentandel for hyperhendelser – antall glukoseoppføringer over målområdet

La oss nå gå videre til grafen!

Rapporten deles inn i én linje per dag, og timene i døgnet vises i et kolonne for kolonne-format, lignende et Excel-arbeidsark.

Til venstre ser du en nøkkel for hva hver linje inneholder: Basal, bolus, BS, karbohydrater og fysisk aktivitet.

Basalverdier: Hvis basalrater for pumpebrukere har blitt oppført i appen, blir de delt inn øverst på dagen for hver time. Hvis du bruker behandling med penn, noteres basaldosen (langtidsvirkende) i den timen du tok og logget dosen.

Boluser (insulin gitt for mat eller korrigeringer) vises på den andre daglige linjen.

Oppførte BS-verdier (blodsukker) vises i den tredje linjen.

Oppførte karbohydrater vises på den fjerde linjen.

Tid for fysisk aktivitet du har angitt enten fra Apple Health eller logget manuelt i appen, vises på den femte linjen.

På høyre side av daggrafen vises summen for oppføringene for karbohydrater og insulin (samt inndeling som prosentandel av bolus vs basalinsulin), gjennomsnittlig glukose for dagen, sammen med total tid fysisk aktivitet.


Linjer i grafen:

Grafen inneholder også noen viktige linjer som også hjelper deg med å se hva dataene forteller deg. De er grå, røde og lilla.

Grå linjer kobler glukoseverdiene for å gi en visuell fremstilling av hvordan glukosenivåene svinger i løpet av dagen. Hvis du bare har manuelt angitte glukoseverdier, vil linjen bare koble mellom hver oppføring. Hvis du har Dexcom-data som er importert gjennom Apple Health, vil CGM-data vises som en grå stiplet linje.

Hvis glukosen stiger over eller faller under målområdet for dagen, kan det hende du ser et rødt skravert område. Denne skraveringen er der for å gi deg et visuelt bilde av tiden du har vært over målområdet for dagen, og for å hjelpe deg med å finne problemområder, først og fremst hvis det oppstår til samme tid hver dag.

Hvis BS-tallet viser en liten sirkel med diagonal linje gjennom, betyr det at det er gjennomsnittet av to eller flere blodsukkerverdier som ble oppført i løpet av samme time på dagen. Du vil se disse tallene delt inn i merknadene nedenfor den daglige grafen.

Hvis BS- eller KH-tallet har et mindre tall oppe til høyre (kalt hevet skrift), betyr det at du har lagt til en tagg (som meieriprodukt, belgfrukt, stivelse osv.) eller merknad (toast med erter, melk) for å bidra til å gi mer kontekst til den spesielle oppføringen.

Og det er det!

Vis frem dine nye ekspertferdigheter for rapportlesing til legen eller diabetespedagogen ved neste besøk! Og kontakt oss hvis du har flere spørsmål!

Send oss en henvendelse