FAQ Import danych

Co mogę zrobić, kiedy aplikacja dzienniczka nie łączy się z moim glukometrem Accu-Chek Guide?

 

Może się zdarzyć, że aplikacja dzienniczka nie połączy się z glukometrem Accu-Chek Guide. Ale to nie kłopot - spróbuj najpierw wykonać następujące czynności:

 

⚠️ JEŻELI na swoim iPhonie masz zainstalowane JAKIEKOLWIEK inne aplikacje diabetologiczne, przejdź do Ustawienia > (nazwa aplikacji) i wyłącz Bluetooth dla tej aplikacji. Glukometr nie połączy się z aplikacją mySugr ani nie będzie importować do niej danych, jeżeli jest połączony z inną aplikacją.⚠️

 

Na glukometrze Accu-Chek:

 • Kliknij OK, aby włączyć glukometr
 • Przejdź do Ustawienia i kliknij OK
 • Przejdź do Bezprzewodowo i kliknij OK
 • Przejdź do Parowanie i kliknij OK
 • Przejdź do Usuń spar.urz., kliknij OK
 • Podświetl na liście urządzenie, które chcesz usunąć z glukometru
 • Kliknij OK
 • Powinien pojawić się komunikat „Usunięto: (nazwa urządzenia)” z dużym symbolem ptaszka na środku ekranu

 

Następnie usuń parowanie ze smartfona:
iPhone:


* Po pierwsze, sprawdź, czy powiadomienia są włączone dla aplikacji mySugr. Jest to konieczne, aby móc powiązać urządzenia. Przejdź do Ustawienia -> Powiadomienia -> a następnie znajdź mySugr. Przełącznik powinien być ustawiony na zielono.
* Sprawdź także, czy usługa lokalizacji jest włączona dla aplikacji mySugr. Przejdź do Ustawienia - > Prywatność - > przełącznik powinien być ustawiony na zielono.
* Musisz także wyłączyć tryb niskiego zużycia energii (jeżeli jest włączony) -> w tym celu przejdź do Ustawienia -> przewiń w dół i dotknij „Bateria” -> wyłącz tryb oszczędzania energii.
* Wreszcie, jeżeli Twój system został zaktualizowany do iOS 13 albo nowszego, otwórz ustawienia swojego iPhone'a, a następnie przewiń w dół do aplikacji mySugr. Następnie ustaw przełącznik Bluetooth na włączony (albo zielony), aby aplikacja mogła uzyskać dostęp do połączeń Bluetooth. Jest to niezbędne, aby mieć możliwość importowania danych z podłączonych urządzeń.

 

Teraz, kiedy wszystkie ustawienia podstawowe są prawidłowe, spróbujmy ponownie przeprowadzić proces parowania:
Usuwanie starego parowania z ustawień Bluetooth:

 • Przejdź do ustawień Bluetooth swojego iPhone'a
 • Wyświetlone zostaną wszystkie podłączone urządzenia
 • Obok podłączonego Accu-Chek zobaczysz mały symbol („i” w kółku)
 • Dotknij go, a pojawi się nowy ekran z opcją „zapomnij to urządzenie”
 • Kliknij „zapomnij to urządzenie” i potwierdź
 • Glukometr nie jest już połączony ze smartfonem

Usuwanie powiązania z mySugr Connections (Połączenia):

 • Otwórz aplikację mySugr i przejdź do „Połączenia” w zakładce menu znajdującej się u dołu ekranu
 • Wybierz swój glukometr i dotknij „dezaktywuj”
 • Teraz uruchom ponownie telefon.

Teraz chwila prawdy... otwórz aplikację mySugr i spróbuj ponownie sparować urządzenia.

 

Android:

 • Najpierw włącz usługi lokalizacji dla aplikacji mySugr na czas procesu parowania. Po zakończeniu możesz je wyłączyć. Ustawienia > Aplikacje > mySugr > Usługi lokalizacji. Sprawdź, czy są włączone.
 • Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia z systemem Android
 • Wyświetlone zostaną wszystkie podłączone urządzenia
 • Obok podłączonego glukometru Accu-Chek zobaczysz mały symbol koła zębatego
 • Dotknij go i usuń parowanie/glukometr w ustawieniach smartfona (sformułowanie może się różnić w zależności od smartfona)
 • Glukometr nie jest już połączony ze smartfonem
 • Otwórz aplikację dzienniczka i znajdź „połączenia” w bocznym menu
 • Wybierz swój glukometr Accu-Chek i dotknij „dezaktywuj”

Teraz spróbujmy wyczyścić pamięć podręczną Bluetooth (tylko Android)

 • Otwórz Ustawienia i dotknij Aplikacje.
 • Dotknij 3 kropki w prawym górnym rogu i wybierz Pokaż aplikacje systemowe
 • Znajdź Bluetooth, a następnie dotknij Wyczyść pamięć podręczną i usuń dane
 • Teraz uruchom ponownie telefon.

Po ponownym uruchomieniu telefonu otwórz aplikację mySugr, a następnie spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie.

------------------------------------------------ -----------------------------------------
**Uwaga: z urządzeniem iOS można sparować maksymalnie 3 glukometry o tej samej nazwie (Guide, Guide Me, itp.), ale w przypadku urządzenia z systemem Android tylko 1.

Wyślij zgłoszenie