Support

Jak mogę importować moje dane?

W prosty sposób.

Przed pierwszym importowaniem twoich wartości cukru, wybierz w ustawieniach twoje urządzenie do pomiaru cukru i ustaw pożądaną jednostkę cukru we krwi (mg/dl albo mmol/l), format daty i czasu (24h albo AM/PM).
Do importowania musi być wystarczająco światła i dopilnuj, żeby wyświetlacz był czytelny bez zakłócających refleksów.


Jeśli twoje urządzenie do pomiaru posiada własne źródło światła to je proszę wyłącz.
Reszta jest prosta. Uruchom pamięć danych i przytrzymaj urządzenie pod twój iPhone. Istotnym jest, aby iPhone trzymać w miarę możliwości nieruchomo, wówczas cyfry z wyświetlacza zostaną rozpoznane i zaznaczone. Więc nie używaj aplikacji Scanner podczas hipo ;). Jeśli wszystkie cyfry zostały zapisane, "przekartkuj" się przez pamięć danych aż wszystkie wartości cukru we krwi zostaną przeniesione.

.