Support

Jak mogę zmienić dane osobiste, jak adres e-mailowy, imię (też imię mojego Cukrowego Potwora) oraz datę urodzenia?

Bez większego wysiłku!

Wejdź w menu bocznym na “Profil”. Zobaczysz tam twoje dane osobiste, wrednego Potwora oraz jego aktualne imię. Aby zmienić dane, kliknij na wymagane pole, zmień i gotowe. Proste,prawda?

.