Support

Mogę używać aplikacji Dzienniczek również offline?

Oczywiście!

Aplikację Dzienniczek możesz również używać bez dostępu do internetu. Wszystkie dane będą zapisywane, ale nie synchronizowane z serwerem. Synchronizacja nastąpi automatycznie jak będziesz online i może trwać do kilku minut, w zależności od ilości danych. Jedynie wyzwania nie działają offline. Pamiętaj, aby się nie wylogować w modusie offline, ponieważ nie zsynchronizowane dane zostaną stracone.

.