Support

Mogę dane, zsynchronizowane z iBGStar usunąć?

Niestety nie.

Wartości poziomu cukru, mierzone przez iBGstar, zostają przeniesione do aplikacji Dzienniczek i nie mogą być usunięte. Powodem tego są względy regulacyjne ze strony naszego partnera Sanofi.

.