FAQ Import danych

Jak przesłać dane z Accu-Chek® Instant do mySugr?

Bułka z masłem!

* Czy Twój iPhone jest włączony? Jeśli nie, włącz go.
* Otwórz aplikację mySugr i znajdź "Połączenia" w bocznym menu.
* Wybierz Accu-Chek Instant i aktywuj go.
* Wyłącz swój glukometr.
* Naciśnij i przytrzymaj przycisk (około 3 sekundy), aż pojawi się symbol parowania Bluetooth.
* Obserwuj powiadomienie o parowaniu na smartfonie (wiadomość wyskakująca lub centrum powiadomień).
* Wprowadź kod PIN (znajdź go z tyłu glukometru).
* Parowanie i aktywacja przebiegły pomyślnie - glukometr jest teraz połączony z aplikacją mySugr!
* Możesz powrócić do ekranu głównego mySugr za pośrednictwem menu bocznego.

Wyślij zgłoszenie