Support

Jak mogę najlepiej wprowadzić jednostki tłuszczowo-białkowe *(JTB) do aplikacji mySugr?

Jednostka tłuszczowo-białkowa do tej pory nie była stosowana w leczeniu cukrzycy, ponieważ dla większości osób jest to zbyt skomplikowane do obliczenia a poza tym brakuje dokładnych informacji. Jeśli się znasz na obliczaniu zalecamy ci zapisać to jako notatkę i przypomnieć lekarzowi podczas czytania raportów.

.