FAQ Kalkulator bolusa

Jak działa kalkulator bolusa?

 

Co to jest wzrost posiłku?

Po posiłku poziom cukru we krwi zwykle znacznie wzrasta, nawet u osób bez cukrzycy. W zależności od rodzaju posiłku poziom cukru we krwi może osiągnąć maksimum około godziny po posiłku i powrócić do pierwotnego poziomu po kolejnej jednej do dwóch godzin. Jest to normalny proces, dlatego kalkulator bolusa mySugr bierze to pod uwagę, korzystając z funkcji „wzrost posiłku”.

 

Bolus_Calculator_graph_nathan_march2021_-bGLine.png

 

Linia przerywana pokazuje, jak może zmienić się poziom cukru we krwi po podaniu bolusa węglowodanowego. Kalkulator bolusa mySugr toleruje wzrost poziomu cukru we krwi w „zakresie wzrostu posiłku” (kolor zielony) bez obliczania dodatkowego bolusa korygującego. Po wprowadzeniu ilości węglowodanów ustawienie „wzrost posiłku” jest dodawane do wartości docelowej poziomu cukru we krwi. To, jak długo trwa wzrost posiłku (szerokość zielonego obszaru) jest określane przez „czas wyrównania” i „czas działania”.

 

 

Obecnie dozwolona wartość cukru we krwi uwzględnia następujące czynniki:

  • Górna granica „zakresu docelowego” dla bieżącego „bloku czasowego”
  • Wartości cukru we krwi, które były tolerowane jako „wzrost po posiłku” i które miały nadal aktywny bolus węglowodanowy (czas działania)
  • Spodziewane obniżenie poziomu cukru we krwi w wyniku działania insuliny w „czasie działania” (obniżenie między końcem „czasu wyrównania” a końcem „czasu działania”)
  • Wychylenia poza „wartość docelową”, podczas których nadal aktywny był bolus korekcyjny (czas działania)

 

Co to jest czas wyrównania?

Czas wyrównania to czas, zanim insulina zacznie obniżać poziom cukru we krwi. Po upływie czasu wyrównania poziom cukru we krwi powinien spaść z powodu insuliny, a pod koniec czasu działania powinien powrócić do poziomu docelowego. Czas wyrównania musi wynosić co najmniej 45 minut, a maksymalna wartość będzie ograniczona przez wybrany czas działania. Powinieneś ustalić ze swoim lekarzem optymalny dla Ciebie czas wyrównania.

 


Co to jest współczynnik korekty insuliny?

Współczynnik korekty insuliny jest wykorzystywany przez kalkulator bolusa mySugr do obliczenia ilości insuliny potrzebnej do skorygowania wysokiego poziomu cukru we krwi i przywrócenia wartości docelowej.

 

Dlatego kalkulator bolusa musi wiedzieć, o ile 1 jednostka insuliny obniży poziom cukru we krwi. Należy zwrócić uwagę na to, że możesz mieć różne współczynniki o różnych porach dnia i w razie potrzeby możesz je ustawić tutaj.

 

Pamiętaj, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultować się ze swoim lekarzem. Pomoże Ci wdrożyć się w tę czynność i ustawić parametry. Można stosunkowo łatwo sprawdzić swój współczynnik korekcji podczas testowania czasu działania aktywnej insuliny w sposób opisany powyżej.

 

W tym celu musisz monitorować, o ile jednostka insuliny obniża poziom cukru we krwi (współczynnik korekty insuliny), a także po jakim czasie jednostka przestaje działać w twoim organizmie (czas działania aktywnej insuliny).

 

Jak wspomniano wcześniej, zalecane jest powtórzenie tego eksperymentu kilkakrotnie, aby uzyskać dokładny obraz sytuacji. Ważne jest również, aby w czasie doświadczenia nie działała już żadna poprzednio stosowana insulina. I podkreślmy raz jeszcze, ze względów bezpieczeństwa, sprawdź wyniki ze swoim lekarzem.

 

 

Co to jest stosunek węglowodanów do insuliny?

Stosunek węglowodanów do insuliny jest używany przez kalkulator bolusa do obliczania ilości insuliny, którą należy podać po posiłku. Dlatego kalkulator bolusa musi znać ilość węglowodanów w posiłku, aby zapewnić dokładne zalecenia dotyczące insuliny.

 

Czy znasz już ilości insuliny dla poszczególnych posiłków? Czy hasła typu „To kanapka na cztery jednostki” albo „Potrzebuję co najmniej dziesięciu jednostek na ten posiłek” brzmią znajomo?

 

A my z kolei musimy wykonać pracę z przeciwnego kierunku, aby mieć całe równanie.

 

Jeżeli liczysz węglowodany według gramów, musimy wiedzieć, ile pracy wykonuje pojedyncza jednostka insuliny. Innymi słowy, ile gramów węglowodanów można zjeść na jedną jednostkę insuliny? Jeżeli liczysz węglowodany wg wymiany, kalkulator bolusa mySugr zapyta Cię, ile jednostek insuliny przyjmujesz na jedną wymianę.

 

Na przykład, kiedy liczysz 15 gramów węglowodanów jako jedną wymianę (skonfigurowaną w ustawieniach) i podasz w tym celu jedną jednostkę insuliny, wówczas stosunek węglowodanów do insuliny wynosi 1.

 

Jeśli nie znasz proporcji węglowodanów do insuliny, zacznij od skonsultowania się z lekarzem. Pomoże Ci wdrożyć się i wówczas możesz przeprowadzić testy w celu skonfigurowania ustawień.

 

Stosunek węglowodanów może być różny w zależności od pory dnia i możesz w razie potrzeby ustawić go.

Wyślij zgłoszenie