FAQ všeobecný

Sú moje údaje v bezpečí?

 

Samozrejme!

Denník je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá bola vyvinutá podľa noriem ISO 13485. Okrem toho má označenie CE a je registrovaná Úradom pre kontrolu potravín a liekov (FDA). Takže spĺňa najvyššie normy bezpečnosti a ochrany. Dodržiavame HIPAA (zákon o prenosnosti a zúčtovateľnosti zdravotného poistenia) a s Tvojimi údajmi sa bude zaobchádzať zodpovedajúcim spôsobom.

V dátových centrách sú dokonca ozbrojené stráže. Naozaj.

Vložiť žiadosť