FAQ všeobecný

Čo znamená bazálny a bolus?

 

V skratke: Inzulín!

Bolus je rýchlo účinkujúci inzulín. Takže napríklad to, čo si si injekčne podal pri jedle alebo na korekciu.
Bazálny je Tvoj iný typ inzulínu. Tvoj pomaly účinkujúci inzulín, tiež známy ako dlhodobo účinkujúci alebo základný, alebo taktiež ako bazálny inzulín.

Pri liečbe inzulínovou pumpou sa používa len inzulín s rýchlym účinkom a podáva sa ako bolus pri jedle alebo korekcii, alebo sa počas dňa a noci pumpuje v malých množstvách, ktoré sú naprogramované v pumpe. V tomto prípade sa bazálny často nazýva ako bazálna dávka.

Vložiť žiadosť