Support

Ako aplikácia denníka vypočíta moju odhadovanú hodnotu HbA1c?

 

Úplne jednoducho!
Na odhad Tvojho HbA1c sa používajú Tvoje zaznamenané údaje.
Nemusíš ani spracovávať žiadne čísla. Robíme to všetko pre Teba (spolu s priemernou a priemernou štandardnou odchýlkou) v mySugr Denníku.

Odteraz sa v pravom hornom rohu grafu zobrazí Tvoja odhadovaná hodnota HbA1c – za predpokladu, že si si zaznamenal dostatočný počet hodnôt glukózy v krvi. Koľko hodnôt je treba?

- Približne v priemere 3 hodnoty glukózy v krvi denne, neustále, v priebehu siedmych dní. Nevynechaj viac ako tri dni zaznamenávania, inak budeš musieť začať odznova.

Bez dostatočného objemu údajov sa odhadovaná hodnota HbA1c nezobrazí. Ukazovatele progresu okolo kruhu sa budú aktualizovať podľa toho, ako budeš zaznamenávať nové hodnoty glukózy v krvi. Neprestávaj si zaznamenávať údaje do mySugr Denníka a Tvoju odhadovanú hodnotu HbA1c získaš rýchlo.
Maj však na pamäti, že ide o odhad, ktorý sa môže líšiť od laboratórnej hodnoty. Zadávaj ďalšie hodnoty a mySugr Denník bude môcť vypočítať presnejší odhad.

 

.