Denník

Ako funguje odhad HbA1c?

Ako aplikácia vypočíta môj odhad HbA1c?


Aplikácia najprv skontroluje, či si za posledných 7 dní (vrátane aktuálneho dňa) zaznamenal/-a 21 hodnôt glukózy v krvi. Ak áno, skontroluje, či si tieto hodnoty zaznamenal/-a aspoň v 4 zo 7 dní. To je dôležité, pretože inak by bolo možné zaznamenať 21 hodnôt v priebehu 1 dňa a získať odhad, ktorý by sa s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi líšil od laboratórneho výsledku.
Ak sú splnené obe vyššie uvedené kritériá, aplikácia vezme priemer Tvojich hodnôt glukózy v krvi, vloží ho do vzorca a vypočíta Tvoj odhad HbA1c. Ty nemusíš vypočítavať žiadne hodnoty, táto aplikácia to urobí za Teba!

 

Aké údaje sa berú do úvahy?


Odhad HbA1c sa vypočítava z Tvojich zaznamenaných hodnôt glukózy v krvi (nie z údajov CGM alebo zo senzora). Ak máš aspoň za 4 z posledných 7 dní (vrátane aktuálneho dňa) zaznamenaných 21 hodnôt glukózy v krvi, aplikácia dokáže takisto zohľadniť údaje za posledných 90 dní. Aplikácia skúma Tvoje predchádzajúce údaje, kým v nich neobjaví „medzeru“. Medzera v Tvojich údajoch znamená, že si viac ako 2 dni po sebe nezaznamenal/-a svoje hodnoty glukózy v krvi. Ak sa zistí medzera, nebudú da brať do úvahy žiadne ďalšie hodnoty.

 

Prečo sa nezobrazuje môj odhad HbA1c?


Odhad sa nedá vypočítať a zobraziť bez dostatočného počtu údajov. V tomto prípade sa zobrazí „-“. Pokiaľ na domovskej obrazovke klikneš na pole Odhad HbA1c, zobrazí sa podrobné vysvetlenie s informáciami, aký pokrok si už dosiahol/-hla. Pokračuj v pridávaní hodnôt glukózy v krvi do svojho denníka a svoj odhad HbA1c získaš veľmi skoro.

Môže sa stať, že hodnota HbA1c zrazu zmizne. Stane sa tak preto, že aplikácia vždy sleduje posledných 7 dní, vrátane aktuálneho dňa, a kontroluje, či sa aspoň v 4 z týchto 7 dní zaregistrovalo 21 hodnôt glukózy v krvi. Môže sa stať, že včera boli tieto kritériá splnené, ale dnes už nie sú. Pokračuj v registrácii hodnôt a odhad sa vráti :)

 

Ako môžem spresniť odhad?


HbA1c zobrazený v aplikácii je odhadom. Môže sa líšiť od Tvojho laboratórneho výsledku a nenahrádza ho. Existujú však veci, ktoré môžeš urobiť, aby táto hodnota bola čo najpresnejšia. Ako vždy, meraj čo najčastejšie. Áno, je to nepríjemné a niekedy aj bolestivé, ale pomôže Ti to získať jasnejší obraz o Tvojej glukóze v krvi. Ďalšia vec, ktorú môžeš urobiť pre získanie presnejšieho odhadu, je meranie v rôznych časoch počas dňa, napríklad: ráno, v čase obeda a večere.

 

Prečo sa moje HbA1c nemení?


Hodnota sa nemení s každou novou hodnotou glukózy v krvi, ktorú zadáš do aplikácie. Je možné, že Tvoje hodnoty sú také stabilné, že nová hodnota jednoducho neovplyvní Tvoj odhad.

 

Čo znamená farebné odlíšenie ikony?


Pre HbA1c existujú tri rôzne rozpätia. Ak máš veľmi dobrý odhad HbA1c, čo znamená menší alebo rovný 6,5 % alebo 47,5 mmol/mol, potom sa ikona miniaplikácie HbA1c zobrazí v zelenej farbe. Ak je Tvoj odhad HbA1c v strednom rozpätí, čo znamená medzi > 6,5 % a 7,5 % alebo > 47,5 mmol/mol a 58,5 mmol/mol, potom sa ikona miniaplikácie HbA1c zobrazí na oranžovo. A ak Ti Tvoj odhad HbA1c chce naznačiť, že Tvoja liečba diabetu si vyžaduje viac pozornosti, čo znamená, že Tvoja hodnota je vyššia ako 7,5 % alebo 58,5 mmol/mol, ikona HbA1c sa zobrazí na červeno.

Vložiť žiadosť