Support

Ako môžem v aplikácii denníka synchronizovať svoje aktivity s krokmi z aplikácie Apple Health?

 

Ako vždy, príšerne rýchlo.

- Skontroluj, či je aplikácia Apple Health aktivovaná v aplikácii mySugr Denník (Nastavenia)
- A či je aktivovaná synchronizácia Tvojich aktivít a krokov v nastaveniach Apple Health.
- Otvor mySugr Denník a Tvoje aktivity a kroky sa zobrazia v grafe.

Dvojitým klepnutím na graf otvor prekrývajúci ovládací panel, v ktorom môžeš povoliť alebo zakázať viditeľnosť údajov o aktivite v Tvojom grafe.

Tvoje aktivity a kroky sa ihneď odošlú (iba systém iOS) cez Apple Health do Denníka. V grafe uvidíš kroky ako zvislý stĺpec a aktivity ako vodorovný stĺpec.

Žiaľ, v systéme Android ešte nedokážeme podporovať priamu synchronizáciu s aplikáciami pre fitnes.

.