Denník

Ako zmením jazyk v denníku?

 

Denník odzrkadľuje jazykové nastavenia zariadenia, ktoré používaš. Ak je teda Tvoj smartfón nastavený na zobrazovanie v angličtine, jazyk v denníku bude tiež angličtina. Ak je jazyk v smartfóne nastavený na španielčinu, jazyk v denníku bude tiež španielčina.

 

Ak chceš zmeniť jazyk, stačí upraviť nastavenia jazyka v Tvojom zariadení.

Vložiť žiadosť