Denník

Vysvetlenie správy vo formáte PDF

 

Správy vo formáte PDF sa na prvý pohľad môžu zdať príliš komplikované - je v nich toľko čísel, riadkov a farieb! Rozhodne Ti môžu zamotať hlavu. Chceme Ti pomôcť lepšie porozumieť správam PDF! Pozrime sa na to!

Predná strana:

Na začiatku správy sa nachádza stránka, ktorá poskytuje prehľad celého obdobia vybraného pre správu - buď 2 týždne, alebo 3 mesiace.

Najskôr sa zobrazia dátumy správy - to je veľmi užitočné pre kontext!
K dispozícii je aj panel s prehľadom, ktorý obsahuje niektoré informácie. Na paneli sa zobrazí nasledujúca informácia:

 • Odhadovaná hodnota HbA1c za týždeň - keďže sa Tvoja glukóza v krvi môže časom meniť, odhadovaná hodnota HbA1c za týždeň môže pomôcť identifikovať týždne, ktoré sú trochu „mimo“. Ak robíš postupné zmeny na zlepšenie kontroly, uvidíš aj pokrok, ktorý robíš! *Toto je vypočítané len z ručne pridaných alebo importovaných hodnôt glukózy v krvi.
 • Priemerná glukóza v krvi za týždeň
 • Smerodajná odchýlka za týždeň (aká časť glukózy v krvi bola nad a aká pod priemernou hodnotou – tzv. faktor „výkyvu“)
 • Doba aktivity za týždeň
 • Percento hypoglykémií - počet záznamov glukózy v krvi pod cieľovým rozpätím
 • Percento hyperglykémií - počet záznamov glukózy v krvi nad cieľovým rozpätím

Ak potrebuješ pomoc s úpravou cieľového rozpätia v aplikácii, aby zodpovedal odporúčaniam Tvojho lekára, kontaktuj nás e-mailom na adrese support@mysugr.com.

Horný panel

V hornej časti správy sa nachádza panel s množstvom informácií za daný týždeň. (Na každej strane sú údaje za jeden týždeň.) Na paneli sú uvedené tieto informácie:

 • Týždeň v roku a dátumy počas tohto týždňa.
 • Pomer bolusovej a základnej dávky v jednotkách - táto hodnota môže pomôcť Tvojmu lekárovi identifikovať situácie, v ktorých je potrebné upraviť dávky inzulínu.
 • Odhadovaná hodnota HbA1c za týždeň - keďže sa Tvoja glukóza v krvi môže časom meniť, odhadovaná hodnota HbA1c za týždeň môže pomôcť identifikovať týždne, ktoré sú trochu „mimo“. Ak robíš postupné zmeny na zlepšenie kontroly, uvidíš aj pokrok, ktorý robíš! *Toto je vypočítané len z ručne pridaných alebo importovaných hodnôt glukózy v krvi.
 • Priemerná glukóza v krvi za týždeň.
 • Smerodajná odchýlka za týždeň (aká časť glukózy v krvi bola nad a aká pod priemernou hodnotou -- tzv. faktor „výkyvu“).
 • Doba aktivity za týždeň.
 • Percento hypoglykémií - počet záznamov glukózy v krvi pod cieľovým rozpätím.
 • Percento hyperglykémií - počet záznamov glukózy v krvi nad cieľovým rozpätím.

 

Poďme - prejdime teraz ku grafu!

Správa je rozdelená na jeden riadok pre každý deň, pričom hodiny dňa sú zobrazené vo formáte jedného stĺpca, podobne ako v tabuľke programu Excel.

Na ľavej strane uvidíš legendu, ktorá obsahuje údaje v každom riadku: bazálnu dávku, bolus, glukózu v krvi, sacharidy a čas aktivity.

Bazálna dávka: Ak boli do aplikácie zadané bazálne dávky pre používateľa pumpy, sú rozdelené na začiatku dňa pre každú hodinu. Ak používaš pero, Tvoja bazálna (dlhodobo pôsobiaca) dávka sa zaznamená v hodine, kedy si dávku užil/-a a zaregistroval/-a.

Bolusy (inzulín podaný k jedlu alebo opravné bolusy) sa zobrazujú ako druhé na riadku dňa.

Hodnoty glukózy v krvi sa zobrazia v treťom riadku.

Zadané sacharidy sa zobrazia vo štvrtom riadku.

Čas aktivity zadaný z aplikácie Apple Health alebo manuálne zaznamenaný do aplikácie sa zobrazuje v piatom riadku.

Na pravej strane denného grafu sa zobrazuje súčet položiek pre sacharidy a inzulín (aj ako súhrn percentuálneho pomeru bolusu k bazálnemu inzulínu), priemerná hodnota glukózy v krvi za deň a celkový čas aktivity.


Čiary v grafe:

Graf obsahuje aj niekoľko veľmi dôležitých čiar, ktoré Ti pomôžu vizuálne pochopiť, čo Ti údaje hovoria. Sú sivé, červené a fialové.

Sivé čiary spájajú hodnoty glukózy a vizuálne znázorňujú trend vývoja hodnôt glukózy v priebehu dňa. Ak máš len ručne zadané hodnoty glukózy, riadok bude spájať len jednotlivé záznamy. Ak máš údaje Dexcom importované prostredníctvom aplikácie Apple Health, údaje CGM sa zobrazia ako sivá bodkovaná čiara.

Ak glukóza v krvi prekročí alebo klesne pod cieľové rozpätie pre daný deň, zobrazí sa oblasť s červeným sfarbením. Toto sfarbenie zobrazuje čas, ktorý si počas dňa strávil/-a mimo cieľového rozpätia, a pomôže Ti nájsť problémové oblasti, najmä ak sa vyskytujú každý deň v rovnakom čase.

Ak je na údaji o glukóze v krvi zobrazený malý krúžok s diagonálne vedenou čiarou, znamená to, že ide o priemer dvoch alebo viacerých údajov o glukóze v krvi zadaných počas tej istej hodiny dňa. Súhrn týchto hodnôt je uvedený v poznámkach pod denným grafom.

Ak je v pravom hornom rohu nad hodnotou glukózy v krvi alebo sacharidov malé číslo (tzv. horný index), znamená to, že si pridal/-a značku (napr. mliečne výrobky, strukoviny, škrob atď.) alebo poznámku (toast s hráškom, mlieko), ktorá pomáha zaradiť konkrétny údaj do širšieho kontextu.

A to je všetko!

Predveď svoje nové znalosti v čítaní odborných správ pri najbližšej návšteve svojmu lekárovi alebo diabetologickému edukátorovi! Ak máš ďalšie otázky, kontaktuj nás!

 

Vložiť žiadosť