Denník

Všetko o funkcii mySugr Insights

 

Nová funkcia s názvom Insights Ti bude dávať veľa otázok a my by sme Ti chceli pomôcť s odpoveďami! V súčasnej dobe je funkcia mySugr Insights k dispozícii len pre používateľov, ktorí užívajú inzulín, používajú anglickú verziu a zariadenia iOS.

 

Koľko údajov „stačí“na vytvorenie upozornenia v mySugr Insights?

  • Jednotlivé prehľady majú rôzne prahové hodnoty a požiadavky. Na identifikáciu vzorcov a vytvorenie podrobných odporúčaní pre Teba je potrebné isté množstvo údajov, ktoré možno dosiahnuť zhruba pri 3 hodnotách glukózy v krvi za aspoň 14 z posledných 30 dní.

Bude táto funkcia k dispozícii vo viacerých jazykoch a aj pre systém Android?

  • V budúcnosti to budeme určite zvažovať, akonáhle budeme diskutovať o zdrojoch a prioritách ďalšieho vývoja!

Koľko typov prehľadov mySugr Insights existuje?

  • Na začiatok sú k dispozícii tri typy aktívnych vzorcov (prehľadov), ktoré je možné zisťovať pri uvoľnení tejto funkcie: zmena v priebehu dňa, vysoké riziko hypoglykémie, problémy s nočnou bazálnou hodnotou. V budúcnosti by do tejto funkcie mohli byť zahrnuté ďalšie typy vzorcov.

Môžem sa zbaviť upozornenia v podobe červenej bodky?

  • Prehľady sú k dispozícii po dobu 7 dní. Upozornenie po 7 dňoch zmizne, pokiaľ nie sú aktívne žiadne ďalšie prehľady. Ak sa však ďalšie prehľady vyskytnú, červená bodka sa bude zobrazovať aj naďalej.

Môže užívateľ zabrániť inštalácii tejto aktualizácie alebo predložiť požiadavku na osobitnú zmenu?

  • Momentálne nie je možné zabrániť inštalácii funkcie mySugr Insights ani ju nie je možné upravovať podľa požiadaviek používateľov.

Vložiť žiadosť