FAQ všeobecný

Sú pri vývoji aplikácie a jej obsahu zohľadňované rôzne zdroje, odborníci a organizácie?

 

Aplikáciu mySugr a jej obsah vyvíjajú kvalifikovaní odborníci, ktorí zohľadňujú názory pacientov, aby pochopili ich potreby a zlepšili použiteľnosť aplikácie. Pri vývoji medicínskeho obsahu aplikácie tím mySugr úzko spolupracuje s lekárskymi poradnými radami, kľúčovými tvorcami verejnej mienky a lekárskymi odborníkmi. Okrem toho je aplikácia mySugr vyvinutá v súlade s normou IEC 62366-1 (Aplikácia techniky použiteľnosti na zdravotnícke prístroje).

Vložiť žiadosť