Denník

Ako môžem zmeniť typ diabetu alebo rok diagnostikovania?

 

Môže sa stať, že nové laboratórne nálezy získané v ordinácii Tvojho lekára zmenia Tvoju diagnózu, napríklad pacient s diabetom 2. typu má v skutočnosti diabetes LADA. Aktualizáciou tejto časti pomôžeš našim koučom, aby Ti v Balíčku poskytli vhodné usmernenia pri témach, kde máš isté pochybnosti.


Zmena diagnózy vrátane roku diagnostikovania je v aplikácii veľmi jednoduchá. Postup:

 

iOS:

Otvor aplikáciu mySugr a ťukni na položku Viac v pravom dolnom rohu obrazovky.

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.37.12_PM.png

Ťukni na položku Profil a nastavenia v hornej časti.

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.42.54_PM.png

Ťukni v hornej časti (buď na možnosť „O mne“ alebo na Tvoje meno; Tvoje meno sa zobrazí, ak v tejto časti ešte neboli vykonané žiadne zmeny).

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.43.15_PM.png

Tu môžeš zmeniť svoje osobné údaje: svoje meno, môžeš dať meno diabetickej „príšerke“ a zadať základné informácie o liečbe.

 

V časti „Základné informácie o liečbe“ nájdeš položky ako: typ diabetu, pohlavie, dátum narodenia a rok diagnostikovania. Ťukni na „Typ diabetu“.

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.38.33_PM.png

Tu môžeš ťuknúť na správny typ diabetu a je to! Tvoj kouč hneď uvidí Tvoje aktualizované informácie.

Android:

Otvor aplikáciu mySugr a ťukni na symbol s tromi čiarkami v ľavom hornom rohu (označovaný ako „hamburger“).


Ťukni na položku Profil a nastavenia.

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.51.15_PM.png

Ťukni na položku Liečba.


Ťukni na horný riadok s nápisom „Typ diabetu“.

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.52.43_PM.png

Tu môžeš zmeniť predchádzajúce nastavenia tak, aby boli zadané správne informácie.


Môžeš tiež aktualizovať svoje osobné údaje, ako je rok diagnostikovania, liečba inzulínom atď. Čím viac informácií poskytneš svojmu koučovi, tým lepšie Ti bude môcť pomôcť v boji s diabetickou príšerkou!

Vložiť žiadosť