Denník

Prečo na pripojenie vyžadujeme aktívne služby určovania polohy?

 

Znie to trochu zvláštne, že žiadame o povolenie služieb určovania polohy, ale v žiadnom prípade nám nejde o informácie, na ktoré nemáme oprávnenie.

 

Náš pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov vykonal v tejto súvislosti prieskum a zistili sme toto:
Spoločnosť Google sa rozhodla povoliť vyhľadávanie a pripájanie zariadení Bluetooth LE LEN v tom prípade, ak bolo udelené povolenie na „prístup k údajom o polohe“. Dôvodom je, že skenovanie a pripojenie zariadení Bluetooth môže odhaliť polohu nízkovýkonných vysielačov Bluetooth, a tak sprístupniť polohu používateľa skenovacím aplikáciám.
(Zdokumentované tu https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth-le)

 

Tým, že je toto povolenie povinné, majú používatelia mobilných telefónov so systémom Android možnosť rozpoznať nebezpečenstvo potenciálneho zverejnenia. Preto každá aplikácia (napríklad mySugr), ktorá realizuje pripojenie zariadenia Bluetooth LE (napríklad glukomer), musí deklarovať „povolenie na prístup k údajom o polohe“ ako jedno z požadovaných povolení.

 

V záujme transparentnosti a dodržiavania technických požiadaviek Ťa preto požiadame o toto povolenie. Hoci je veľmi nepravdepodobné, že by sme získali akýkoľvek typ údajov o polohe, pre prípad, že by tu existovala nejaká, čo i len najmenšia možnosť, Ťa však musíme na vykonanie procesu pripojenia požiadať o tento súhlas. Toto povolenie môžeš zrušiť po dokončení pripojenia.

Vložiť žiadosť