Support

Kako lahko sinhroniziram svoje dejavnosti in korake iz Apple Health z aplikacijo Dnevnik?

Pošastno hitro – kot vedno.

 

- V mySugr Dnevniku (Nastavitve) preverite, ali je aplikacija Apple Health aktivirana.
- Prav tako preverite, ali je v nastavitvah aplikacije Apple Health aktivirana sinhronizacija vaših dejavnosti in korakov.
- Ko odprete mySugr Dnevnik, bodo vaše dejavnosti in koraki prikazani na grafikonu.

 

Dvakrat se na hitro dotaknite grafikona, da odprete prekrivno nadzorno ploščo, na kateri boste lahko omogočili ali onemogočili vidnost podatkov na grafikonu.

 

Aplikacija Apple Health vaše dejavnosti in korake takoj pošlje Dnevniku (samo platforma iOS). Koraki so na grafikonu prikazani kot navpičen stolpec, dejavnosti pa kot vodoraven stolpec.

 

Na napravah Android na žalost še ne moremo zagotoviti podpore za neposredno sinhronizacijo z aplikacijami za telesno pripravljenost.

.