FAQ Allmänt

Är min data säker?

Absolut!


mySugr Dagbok är en medicinprodukt som har utvecklats i överrensstämmelse med ISO 13485 standarden. Utöver detta är den CE-certifierad och registrerad hos FDA. Produkten följer alltså de högsta säkerhetskriterierna. Vi följer HIPAA; din data behandlas därefter.

Skicka en förfrågan