Support

Vad är det speciella med mySugr Junior?

mySugr Junior är en supersmidig app som erbjuder hjälp när det behövs – som gör barn med diabets lite mer självständiga. De blir på ett motiverande sätt till chefer över sin egen dagbok och samtidigt erbjuds de hjälp i de situationer när det kan behövas.


Loggar sparas som i en vanlig dagbok, men skickas också till föräldrarna som då kan hjälpa sitt barn att fatta rätt beslut vad gäller dosering, att klura ut hur mycket kolhydrater det är i maten, hur barnen ska hantera sporten och andra knepiga situationer! Svaren skickas helt enkelt per mail eller SMS.

.