Support

Är min data i säkerhet?

Javisst!
mySugr är en firma som faktiskt är registrerad i både EU och USA som tillverkare av medicinprodukter, så vi måste uppfylla riktigt höga krav vad gäller säkerhet och hantering av patientdata. Om du bor i EU sparas allt på Europeiska servrar, som tas om hand av Amazon. Om du bor i USA, så sparas den på de Amerikanska servrarna.

.