Support

Vad är mySugr ID?

Logga in med ditt alldeles personliga mySugr ID - en emailadress och ditt superhemliga lösenord. Om du registrerat dig en gång kan du använda samma uppgifter för att logga in dig på mySugrs andra produkter. Som diabetiker måste man ju ändå komma ihåg så mycket, lika bra att göra det här lätt som en plätt!

.