Support

Kan jag ta bort eller sudda blodprov som synkats från min iBGStar?

Tyvärr inte.

Blodprov som mätts med din iBGStar, överförts till och synkats med appen kan inte tas bort. Orsaken för detta är de regler som vår partner Sanofi angett för oss.

.